• Ferramen
  • Ferramen
  • FerramenREKISTERISELOSTE

20.05.2018

Rekisterinpitäjä:
Ferramen Oy
Asemakatu 6
38700 KANKAANPÄÄ
010 567 4570

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Pasi Jämiäluoma
pasi.jamialuoma@ferramen.fi, 010 567 4571

Rekisterin nimi:
Asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:
Asiakas- ja palvelusuhteen hoitaminen. Henkilötietojen käsittely perustuu lakiin Henkilötietolaki 8§, 13§

Rekisterin tietosisältö:
Yksilöintitiedot:
- Etunimi
- Sukunimi
- Osoite
- Postinumero
- Kaupunki
- Sähköpostiosoite
- Puhelinnumero
- Henkilötunnus
- Ajoneuvon tiedot (malli, merkki, rekisterinumero)
Tarve henkilötunnukselle on vain suorittaessa maksun osamaksulla (Resurs bank)

Säännönmukaiset tietolähteet:
Henkilötietoja kerätään asiakkaalta itseltään, Trafin järjestelmästä tai Ytj.fi.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset:
Tuotteita tai palveluita tilatessa henkilötiedot luovutetaan tarvittaville osapuolille, kuten maksujärjestelmille laskutusta varten. Henkilötunnus luovutetaan vain Resurs Bankille tarvittaessa.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle:
Tietoja voidaan siirtää henkilötietolain sallimissa rajoissa EU:n tai ETA:n ulkopuolisiin maihin.

Rekisterin suojauksen periaatteet:
Tietokannat, joihin rekisterin tietoja tallennetaan, ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa. Manuaalisesti käsiteltävät, rekisteröityjen tietoja sisältävät asiakirjat säilytetään lukituissa tiloissa siten, että asiattomilta on niihin pääsy estetty. Rekisterinpitäjä huolehtii, että ainoastaan niillä rekisterinpitäjän työtekijöillä ja rekisterinpitäjän lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on pääsy tietoihin, joille se heidän työtehtäviensä hoitamisen vuoksi on tarpeen.

Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Tarkastuspyyntö voidaan myös esittää henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän toimipaikassa yllä mainitussa osoitteessa. Tarkastuspyyntöihin vastataan viimeistään kolmen kuukauden kuluttua pyynnön esittämisestä.


Kankaanpään toimipiste


Asemakatu 6
38700 Kankaanpää
kankaanpaa@ferramen.fi
ma-pe 8.00 - 16.00
la-su suljettu


Noormarkun toimipiste


Rauhalammintie 2
29600 Noormarkku
noormarkku@ferramen.fi
ma-pe 9.00 - 17.00
la-su suljettuFerramen Airport


Högberginhaara 3 C
04360 Tuusula
airport@ferramen.fi
ma-pe 8.00 - 17.00
la-su suljettu